Política de Privacitat

1. Responsable del tractament

Aena S.M.E., S.A.

Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.

C.I.F: A86212420

Telèfon de contacte: (+34) 91 321 10 00

Registre Mercantil de Madrid, Llibre 28.806, Foli 211, Secció 8, Full M-518648.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@aena.es

2. Política de privacitat i protecció de dades personals

De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent de Protecció de Dades Personals i, en particular, en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les possibles dades personals que ens pugueu facilitar o es puguen recollir a través de les Cookies, en la present web seran tractats per Aena SME, S. A., amb les finalitats que, a continuació, procedim a indicar:

 • Tractament de les seues dades personals per a la seua gestió com a membre d’Aena Club; tractament basat en l’Acceptació de Termes i Condicions.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per a informar-lo dels avantatges que pot obtindre en servicis propis que Aena proveïx sobre servicis VIP, aparcament i altres servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena, així com comunicar-li’n informació (tractament basat en l’interés legítim d’Aena, al qual podrà oposar-se marcant la corresponent casella en el moment de registre o a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política).
 • Enviament d’enquestes sobre els servicis d’Aena de què haja gaudit i, d’esta manera, conéixer el seu grau de satisfacció, sobre la base de l’interés legítim d’Aena a conéixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a millorar la qualitat dels seus servicis. Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
 • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena —sense cessió de les seues dades a tercers—, com ara promocions i cupons de descompte de les botigues de l’aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en el seu consentiment exprés, el qual podrà revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
 • Si accediu en algun moment al nostre Market Place, es tractaran les vostres dades de membre d'Aena Club per a permetre el login al servei, així com gestionar, tramitar i donar seguiment als productes i/o serveis que adquiriu (basat en execució de contracte en acceptar els termes i les condicions del servei) i, enviar-vos comunicacions comercials sobre la base del vostre consentiment prestat. Podeu accedir a la Política de Privacitat del Market Place per a obtindre més informació sobre aquest tractament.
 • Si com a membre d’Aena Club fa una reserva de pàrquing, es farà una consulta pública a través del Portal Estadístic de la DGT per a comprovar el distintiu ambiental associat a la matrícula del vehicle, a fi d’oferir beneficis o descomptes als usuaris amb vehicles menys contaminants, sobre la base de l’interés legítim d’Aena per promoure la protecció del medi ambient.
 • Aena està impulsant un projecte de biometria en l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En cas que, voluntàriament, decidiu utilitzar aquest nou servei (tractament basat en el vostre consentiment), podreu accedir a ell en la vostra condició de membre d'Aena Club, sense perjudici de la informació addicional que es requerisca per a la prestació del servei.
 • Donat el caràcter especial de la dada biomètrica, Aena garanteix el compliment de totes les obligacions legals que li corresponen en matèria de protecció de dades. En aquest sentit, podeu obtindre més informació a través dels canals habilitats a aquest efecte en el present document o, accedint a la Política de Privacitat del Projecte pilot.
 • Finalment, en cas de contractar algun producte que porte associada una obligació de pagament, en cas de no produir-se el pagament en el terme previst per a això i complir-se els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l'impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries.

Aena Club és un servei que Aena ofereix al col·lectiu d'usuaris registrats com a membres del club, la finalitat principal del qual i inherent és informar-vos de descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en determinats serveis o prestacions d'Aena, a les quals podreu accedir per ser membre del club, així com enviar-vos informació precisa i actualitzada sobre els mateixos i relacionada amb la vostra condició de soci. De manera que la sol·licitud de baixa d'aquestes comunicacions implicarà la baixa com a membre del club perquè no és possible informar-vos dels descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges que resulten aplicables a cada moment als serveis oferits a través del Club.

En conseqüència, si no desitgeu rebre aquestes comunicacions amb informació sobre aquests beneficis, podreu sol·licitar la baixa com a membre del club en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per a això.

 • Des del seu compte, iniciant sessió en el portal https://clubcliente.aena.es/AenaClub/es/ i accedint a “El meu compte” per a la gestió de consentiments.
 • A través de l’enllaç de baixa inclòs en el peu de la comunicació rebuda.
 • Enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es amb l’assumpte “Baixa comunicacions comercials”.

En el cas de sol·licitar un servei per a l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les vostres dades seran comunicades a Aena Societat Concessionària de l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia S.M.E., S. A., empresa filial d'Aena i que gestiona aquest aeroport, per a la prestació del servei.

No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades excepte obligació legal.

Les dades seran conservades mentre mantingueu la condició de membre del Club, així com durant els terminis legals que corresponguen per a atendre les possibles reclamacions i responsabilitats que sorgisquen derivades del tractament.

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seues dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades, estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seues dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades.
 • Sol·licitar la a limitació del tractament de les seues dades.
 • A la portabilitat de les seues dades.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades.

Respecte d'aquells tractaments que es basen en el vostre consentiment, us informem que podreu retirar el mateix en qualsevol moment.

Les vostres peticions seran contestades com més prompte millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la vostra sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Per a l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat podrà posar-se en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic ocpd@aena.es o dirigint un escrit a Carrer Peonías, Núm. 12, 28042-Madrid, així com a través del Portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic: dpd@aena.es.

L'interessat té dret a presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades en el territori espanyol.

3. Condicions dels serveis associats a Aena Club

Aena ofereix la possibilitat de baixada de l'aplicació mòbil (APP) en el dispositiu per a procedir al registre i gestió del servei.

En el cas que hàgeu habilitat els serveis de localització (opció de configuració del vostre dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d'accés wifi o aquella relativa a la vostra latitud i longitud, amb la finalitat que aquesta informació ens ajude a mostrar la vostra ubicació per a poder facilitar-vos els nostres serveis.

a) En relació amb els Pagaments per mòbil, us informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la vostra targeta de crèdit per a identificar la targeta emprada per al pagament del servei contractat.

En el cas de la utilització del servei de Pàrquing, s'emmagatzemarà el número de matrícula del vostre cotxe a fi d'establir el període de temps que heu utilitzat els serveis d'aparcament i poder facturar-los.

En cas que pagueu a través del vostre dispositiu mòbil l'accés a una de les Sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el vostre DNI a l'efecte d'identificació.

En el cas que el soci associe el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seua condició de membre del “Aena Club”, us informem que Aena tractarà la informació recaptada per a realitzar un perfil comercial com a soci d'“Aena Club”, la segmentació dels clients que formen part del Club, l'enviament d'ofertes comercials personalitzades, així com la millora de la vostra experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

b) Pagament per matrícula , és un nou sistema de gestió i pagament d'estades en el pàrquing que ofereix Aena, servei per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat en el seu perfil de client d'Aena Club. Per a obtindre més informació, consulteu els Termes i les Condicions del Servei.

Tractaments basats en l'execució d'un contracte en acceptar els termes i les condicions d'aquest servei.

4. Modificació de la present Política de Privacitat

Aena es reserva el dret a modificar la present política de Privacitat. Aena podrà modificar les presents condicions, comunicant-ho als socis, requisit que les parts convenen expressament que s'entén complit amb la publicació de les variacions a través del lloc web d'Aena www.aena.es o a través d'Aena Club o qualsevol altre punt de comunicació d'Aena.