CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE PAGAMENT PER MATRÍCULA EN ELS APARCAMENTS DELS AEROPORTS D'AENA S.A.

1. OBJECTE

El present document recull les condicions generals del servei de Pagament per matrícula i la normativa de funcionament de l'aparcament. La utilització d'aquest servei suposa l'acceptació íntegra de les presents condicions generals.

2. CONDICIONS SERVEI DE PAGAMENT PER MATRÍCULA

Pagament per matrícula és un nou sistema de gestió i pagament d'estades en el pàrquing d'Aena, disponible exclusivament per als membres d'Aena Club Cliente.

Els aeroports que tindran vigent en els seus aparcaments aquest sistema seran Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alicante-Elche, Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, Bilbao, i Valencia; més endavant estarà disponible en la resta d'aeroports. El servei de Pagament per matrícula podrà ser donat d'alta des del perfil d'usuari a través de la pàgina web i l'app oficials d'Aena, des d'on també podreu gestionar les vostres dades.

El servei de Pagament per matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i eixida del pàrquing, per la qual cosa no serà necessària l'emissió d'un tiquet per a l'entrada i eixida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeixerà la vostra matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de Pagament per matrícula activat, d'aquesta manera se us obrirà automàticament la barrera i podreu entrar i estacionar el vostre vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, per la qual cosa les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per matrícula a causa de la complexitat de lectura de les matrícules d'aquests vehicles.

Per a poder gaudir del sistema de Pagament per matrícula serà necessari introduir dades referents al vehicle i la forma de pagament en el perfil de cada usuari. S'haurà d'introduir com a mínim una matrícula associada a una targeta, amb un màxim de fins a tres matrícules. Podreu associar una mateixa targeta per a diferents matrícules, però no serà possible utilitzar diferents targetes per a la mateixa matrícula.

D'altra banda, si es donara el cas que un mateix vehicle és utilitzat per diferents usuaris, tot el procés d'estada en el pàrquing, inclòs el pagament, s'associarà al perfil que va donar d'alta el servei de Pagament per matrícula per a aquest vehicle, és a dir, la matrícula només es podrà associar a un únic usuari.

Serà necessari donar d'alta el servei de Pagament per matrícula abans d'accedir al pàrquing, i no és vàlida l'activació d'aquest una vegada efectuada l'entrada en l'aparcament.

Per a beneficiar-se dels descomptes del club, haurà d'escanejar la targeta d'embarcament de retorn perquè es calcule el nou import i es guarde automàticament.

A l'eixida del pàrquing l'usuari no haurà de realitzar cap gestió addicional, ja que la barrera identificarà el vehicle associat al Pagament per matrícula i li permetrà abandonar l'aparcament sense necessitat de tiquet. En aquest moment, se li carregarà l'import a la targeta triada corresponent a la seua estada.

Si l'import total de l'estada és menor de 100 € (preu final amb descompte aplicat, en el cas que hi haguera) podeu dirigir-vos directament a l'eixida, i la barrera s'obrirà al vostre pas. Per contra, si l'import total de l'estada és major de 100 € (preu final amb descompte aplicat, en el cas que hi haguera) l'usuari haurà de passar pel caixer manual per a poder completar el seu pagament.

Una vegada efectuat el pagament, l'estat del servei passarà a ser “pagat”. No obstant això, si es produïra un error amb la targeta, l'estat del servei passarà a ser “impagat”. L'usuari haurà de reemplaçar la targeta introduïda per una vàlida i intentar realitzar el pagament de nou o acudir al caixer manual per a poder finalitzar el seu pagament.

És responsabilitat de l’usuari donar-se de baixa del servici de Pagament per Matrícula en cas de venda del vehicle o de qualsevol altra situació que implique que l’usuari deixa de ser-ne el propietari. En cas de no fer-ho i si es produïx un accés al pàrquing amb eixe vehicle, tot el procés d’estada al pàrquing, inclòs el pagament, s’associarà al perfil que va donar d’alta el servici de Pagament per Matrícula per a eixe vehicle fins que l’usuari gestione la baixa del servici des del seu perfil d’Aena Club.

La baixa del servici s’ha de fer amb el vehicle fora del pàrquing. No és possible donar-se de baixa del servici si hi ha alguna estada pendent de pagament o si el vehicle consta en el sistema d’aparcament com a estacionat en algun pàrquing.

A baixa do servizo deberá realizarse co vehículo fóra do aparcadoiro. Non será posible darse de baixa do servizo se se encontra algunha estancia pendente de pagamento ou se o vehículo constase nos sistema de aparcadoiro como estacionado nalgún aparcadoiro.

3. TARIFES

Les tarifes que s'aplicaran en el servei de Pagament per matrícula seran les vigents en cada aeroport. En el cas d'estacionament mitjançant reserva, la tarifa que s'aplicarà serà l'establida per a aquest servei. S'aplicaran els Termes i Condicions de reserva establits anteriorment.

A diferència de les tarifes oferides per a estacionaments convencionals, els usuaris que gaudisquen del servei de Pagament per matrícula podran beneficiar-se dels descomptes associats per ser membres d'Aena Club Cliente.

Per a conéixer les tarifes dels diferents Aeroports de la xarxa visiteu la nostra pàgina web o consulteu-ho en les nostres Oficines d'Aparcaments.