Política de privacitat

1. Responsable del tractament

Aena S.M.E., S.A.

Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.

C.I.F: A86212420

Telèfon de contacte: (+34) 91 321 10 00

Registre Mercantil de Madrid, Tom 28806, Llibre 211, Secció 8, Full M-518648.

Delegat de Protecció de Dades:dpd@aena.es

2. Política de privacitat i protecció de dades personals

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les dades personals que ens pugui facilitar o es puguin recollir a través de les galetes en aquesta web les tractarà Aena S.M.E., S.A., amb les finalitats que indiquem a continuació:

 • Tractament de les seves dades personals per a la seva gestió com a membre d’Aena Club; tractament basat en l’Acceptació de Termes i Condicions.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per informar-lo dels avantatges que pot obtenir en serveis propis que Aena proveeix sobre serveis VIP, aparcament i altres serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena, així com comunicar-li’n informació (tractament basat en l’interès legítim d’Aena, al qual podrà oposar-se marcant la corresponent casella en el moment de registre o a través dels canals habilitat a l’efecte en aquesta política).
 • Enviament d’enquestes sobre els serveis d’Aena de què hagi gaudit i, d’aquesta manera, conèixer el seu grau de satisfacció, sobre la base de l’interès legítim d’Aena a conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per millorar en la qualitat dels seus serveis. Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
 • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena —sense cessió de les seves dades a tercers—, com ara promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en el seu consentiment exprés, el qual podrà revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
 • Si accedeix algun moment al nostre MarketPlace, es tractaran les seves dades de membre de l'Aena Club per permetre-li iniciar sessió al servei, així com gestionar i tramitar els productes i/o serveis que adquireixi i donar-los seguiment (basat en l'execució del contracte en acceptar els termes i les condicions del servei) i enviar-li comunicacions comercials d'acord amb el seu consentiment atorgat. Pot accedir a la Política de privacitat del MarketPlace per a més informació sobre aquest tractament.
 • Si com a membre d’Aena Club fa una reserva de pàrquing, es farà una consulta pública a través del Portal Estadístic de la DGT per comprovar el distintiu ambiental associat a la matrícula del vehicle, a fi d’oferir beneficis o descomptes als usuaris amb vehicles menys contaminants, sobre la base de l’interès legítim d’Aena per promoure la protecció del medi ambient
 • Aena està impulsant un projecte de biometria a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En cas que, voluntàriament, decideixi utilitzar aquest nou servei (tractament basat en el seu consentiment), podrà accedir-hi en la seva condició de membre de l'Aena Club, sense perjudici de la informació addicional que es requereixi per a la prestació del servei.
 • Donat el caràcter especial de la dada biomètrica, Aena garanteix el compliment de totes les obligacions legals que li corresponen en matèria de protecció de dades. En aquest sentit, pot obtenir més informació a través dels canals habilitats a aquest efecte en aquest document o accedint a la Política de privacitat del Projecte Pilot.
 • Finalment, en cas de contractar algun producte que porti associada una obligació de pagament, si no es produís el pagament en el termini previst per fer-ho i complir amb els requisits que preveu la normativa, les dades relatives a l'impagament es podran comunicar a fitxers relatius a l'incompliment d'obligacions dineràries.

L'Aena Club és un servei que Aena ofereix al col·lectiu d'usuaris registrats com a membres del club, la finalitat principal i inherent del qual és informar-lo de descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en determinats serveis o prestacions d'Aena, a què podrà accedir per ser membre del club, així com enviar-li informació precisa i actualitzada sobre aquests serveis i relacionada amb la seva condició de soci. De manera que la sol·licitud de baixa d'aquestes comunicacions implicarà la baixa com a membre del club, ja que no se'l podrà informar dels descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges que són aplicables en cada moment als serveis oferts a través del Club.

En conseqüència, si no vol rebre aquestes comunicacions amb informació d'aquests beneficis, podrà sol·licitar la baixa com a membre del club en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per fer-ho:

 • Dende a súa conta, iniciando sesión no portal https://clubcliente.aena.es/AenaClub/es/ e accedendo a “A miña conta” para a xestión de consentimentos.
 • A través da ligazón de baixa incluída ao pé da comunicación recibida.
 • Enviando un correo a ocpd@aena.es co asunto “Baixa comunicacións comerciais”.

En el cas de sol·licitar un servei per a l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les seves dades es comunicaran a Aena Sociedad Concesionaria de l'Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia S.M.E., S.A., empresa filial d'Aena i que gestiona l'aeroport esmentat per a la prestació del servei.

No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades tret d'obligació legal.

Les dades es conservaran mentre mantingui la condició de membre del Club, així com durant els terminis legals que corresponguin per atendre les possibles reclamacions i responsabilitats que sorgeixin derivades del tractament.

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seves dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • La portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.

Respecte dels tractaments que es basin en el seu consentiment, l'informem que podrà retirar-lo en qualsevol moment.

Les seves peticions es contestaran al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Per exercir els drets reconeguts, l'interessat podrà posar-s'hi en contacte a través de la següent adreça de correu electrònic ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer Peonías, núm. 12, 28042, Madrid, així com a través del Portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Per a qualsevol dubte pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic dpd@aena.es.

L'interessat té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.

3. Condicions dels serveis associats a l'Aena Club

Aena ofereix la possibilitat de descarregar-se l'aplicació mòbil (APP) al dispositiu per registrar-se i gestionar el servei.

En el cas que hagi habilitat els serveis de localització (opció d'ajust del seu dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d'accés wifi o la relativa a la seva latitud i longitud, amb la finalitat que aquesta informació ens ajudi a mostrar la seva ubicació per poder facilitar-li els nostres serveis.

a) En relació amb els Pagaments per Mòbil, l'informem que Aena emmagatzema els últims quatre dígits de la targeta de crèdit per identificar la targeta utilitzada per pagar el servei contractat.

En el cas d'utilitzar el servei de Pàrquing, s'emmagatzemarà el número de matrícula del seu cotxe a fi d'establir el període de temps que ha utilitzat els serveis d'aparcament i poder facturar-los.

En cas que pagui l'accés a una de les Sales Vip gestionades per Aena a través del seu dispositiu mòbil, es recollirà el seu DNI a l'efecte d'identificar-lo.

En el cas que el soci associï el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seva condició de membre de l'Aena Club, l'informem que Aena tractarà la informació recollida per elaborar un perfil comercial com a soci de l'Aena Club, segmentar els clients que formen part del Club, enviar-li ofertes comercials personalitzades i millorar la seva experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

b) El Pagament per Matrícula , és un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que ofereix Aena, servei pel qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat al seu perfil de client de l'Aena Club. Per a més informació, consulti els Termes i les Condicions del Servei.

Tractaments basats en l'execució d'un contracte en acceptar els termes i les condicions d'aquest servei.

4. Modificació d'aquesta política de privacitat

Aena es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat. Aena podrà modificar aquestes condicions comunicant-ho als socis, requisit que les parts convenen expressament que s'entén complet amb la publicació de les variacions al lloc web d'Aena www.aena.es o a través de l'Aena Club o de qualsevol altre punt de comunicació d'Aena.