CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI DE PAGAMENT PER MATRÍCULA ALS APARCAMENT DELS AEROPORTS D'AENA S.A.

1. OBJECTIU

Aquest document recull les condicions generals del servei de Pagament per Matrícula i la normativa de funcionament de l’aparcament. La utilització d'aquest servei suposa l'acceptació íntegra d’aquestes condicions generals.

2. CONDICIONS DEL SERVEI DE PAGAMENT PER MATRÍCULA

Pagament per Matrícula és un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing d'Aena, disponible exclusivament per als membres de l'Aena Club Cliente.

Els aeroports que tindran vigent als seus aparcaments aquest sistema són Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alicante-Elche, Barcelona-El Prat Josep Tarradellas, Bilbao i Valencia; més endavant estarà disponible a la resta d'aeroports. El servei de Pagament per Matrícula es pot donar d’alta des del perfil d'usuari amb la web i/o l’app oficials d'Aena i gestionar-hi les dades.

El servei de Pagament per Matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i sortida de l'aparcament, per la qual cosa no serà necessari emetre un tiquet per a l'entrada i la sortida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeixerà la matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de Pagament per Matrícula activat; d'aquesta manera se t’obrirà automàticament la barrera i podràs entrar-hi i estacionar el teu vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, de manera que les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per Matrícula a causa de la complexitat de la lectura de les matrícules.

Per poder gaudir del sistema de Pagament per Matrícula, s’han d’introduir les dades referents al vehicle i a la forma de pagament al perfil de cada usuari. S'ha d’introduir, com a mínim, una matrícula associada a una targeta, i es poden introduir fins a tres matrícules com a màxim. Es pot associar una mateixa targeta per a diferents matrícules, però no és poden utilitzar diferents targetes per a la mateixa matrícula.

D'altra banda, si es dona el cas que diferents usuaris utilitzen un mateix vehicle, tot el procés d'estada al pàrquing, inclòs el pagament, s'associarà al perfil que va donar d'alta el servei de Pagament per Matrícula per a aquest vehicle; és a dir, la matrícula només es podrà associar a un únic usuari.

Caldrà donar d'alta el servei de Pagament per Matrícula prèviament a l’accés al pàrquing, i no és vàlid activar-lo un cop s’ha entrat a l'aparcament.

Per beneficiar-te dels descomptes del club, hauràs d’escanejar la targeta d'embarcament de retorn perquè es calculi el nou import i es guardi automàticament.

A la sortida del pàrquing l'usuari no ha de fer cap gestió addicional, ja que la barrera identificarà el vehicle associat al Pagament per Matrícula i li permetrà abandonar l’aparcament sense necessitat de presentar el tiquet. En aquest moment, se li carregarà l'import a la targeta triada corresponent a la seva estada.

Si l'import total de l'estada és inferior a 100 € (el preu final amb el descompte aplicat, en el cas que n’hi hagi), l’usuari es pot dirigir directament a la sortida i obrir la barrera al seu pas. Per contra, si l'import total de l'estada és superior a 100 € (preu final amb el descompte aplicat, en el cas que n’hi hagi), l'usuari ha de passar pel caixer manual per poder completar el pagament.

Un cop efectuat el pagament, l'estat del servei passarà a ser "pagat", però si es produeix un error amb la targeta, l'estat del servei passarà a ser "impagat". L'usuari ha de reemplaçar la targeta introduïda per una vàlida i intentar fer el pagament novament o acudir al caixer manual per poder finalitzar el pagament.

Serà responsabilitat de l’usuari donar-se de baixa del servei de Pagament per Matrícula en cas de venda del vehicle o de qualsevol altra situació que impliqui que l’usuari deixa de ser el seu propietari. En cas de no fer-ho i si es produís un accés al pàrquing amb aquest vehicle, tot el procés d’estada al pàrquing, inclòs el pagament, s’associarà al perfil que va donar d’alta el servei de Pagament per Matrícula per a aquest vehicle fins que l’usuari gestioni la baixa del servei des del seu perfil d’Aena Club.

La baixa del servei s’haurà de fer amb el vehicle fora del pàrquing. No serà possible donar-se de baixa del servei si hi ha alguna estada pendent de pagament o si el vehicle constés en el sistema d’aparcament com a estacionat en algun pàrquing.

3. TARIFES

Les tarifes a aplicar al servei de Pagament per Matrícula seran les vigents a cada aeroport. En el cas d'estacionament amb reserva, la tarifa a aplicar serà l'establerta per a aquest servei. S’aplicaran els termes i les condicions de la reserva establerts anteriorment.

A diferència de les tarifes ofertes per a estacionaments convencionals, els usuaris que gaudeixin del servei de Pagament per Matrícula podran beneficiar-se dels descomptes associats per ser membres de l'Aena Club Cliente.

Per conèixer les tarifes dels diferents aeroports de la xarxa, visita la nostra pàgina web o consulta-les a les nostres Oficines d’Aparcaments.